Ultraljudsundersökning i Borgå Läkarhus

Ultraljudsundersökningar är snabba och ofarliga för patienten. Metoden baseras på ljudvågor och ljudvågornas reflektioner från vävnaderna.
 
Med ultraljudsundersökningar kan vi förutom graviditeter undersöka till exempel hjärtat och muskler eller inre organ, som levern, njurarna och urinblåsan.
 
Borgå Röntgen Oy gör också färgdopplerundersökningar av blodkärlen, vilket är en metod för att mäta blodflödet.
 
För ultraljudsundersökningar behövs tidsbokning samt remiss från läkare. Det finns möjlighet till tidsbokning både dagtid och kväll.